Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Prince Tennis Racket

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

- Brand: Prince - Type:Graphite Composite - Model: TC10F - He Size: 107 sq.in. (approximate measurement from standard models with similar patterns) - String Pattern:16 Mains / 19 Crosses
- Tension Range: 50-65 lbs / 23-30 kilos
- Strings: Prince Tournament Nylon - Grip Size: 4 1/2 (No. 4)ad Features: - Holographic Sticker: Genuine Prince Certified, with serial number 19733881 for authenticity verification. - Condition: Lightly used, excellent condition. Additional Information: - This racket is suitable for intermediate to advanced players looking for a balance of power and control. - The graphite composite material offers durability and a lightweight feel for better maneuverability on the court.

120 

Sold By : racket.gr Category: Tag:

Additional Information

Χαρακτηριστικά

Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική